Umožní jim čerpat financez národních i evropských fondů. Po předchozím programu s názvem RE:START má být jedním z dalších nástrojů na podporu těchto regionů i Fond spravedlivé transformace (FST).

„Jsme si vědomi, že pomoc třem krajům, které jsou postiženy těžbou uhlí a mají spoustu problémů, je nutná. Proto s kraji konzultujeme jejich konkrétní potřebya mapujeme absorpční potenciál k tomu, abychom je mohli podpořit z připravovaného Fondu spravedlivé transformace, který může výrazně změnit jejich tvářa neutěšenou situaci nejen v oblasti životního prostředí, podpory podnikání, ale i při nastartování nových příležitostí v oblasti vědy a výzkumu. Významnou pomocí bude samozřejmě také podpora z kohezní politiky,“ řekla na nedávné on-line tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Některé programy se musejí vyčerpat do konce roku 2023. Pokud se chce někdo o podobnou výzvu přihlásit, musí mít už v současnosti hotovou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Právě připravenost bude totiž hlavním hodnotícím kritériem při získání dotací.

„V Sokolově na přípravě projektů pracujeme a jsme připraveni reagovat na případné výzvy. Sledujeme je bedlivě několik let, a letos obzvláště. Nejen nás totiž čeká výpadek příjmů. Zástupci města se pravidelně zúčastňují i konferencí, které o výše zmíněných možnostech čerpání dotací informují,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Program RE:START, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je přímo zaměřený na řešení ekonomických a sociálních problémů ve strukturálně postižených krajích. „Pomoc regionům je závislá na přípravě konkrétních projektů, které mohou mít ten potřebný efekt, pokud budou například propojeny s investicemi do dopravní infrastruktury,“ uvedl na on-line tiskové konferenci předseda vlády Andrej Babiš.

Zásoby uhlí v sokolovském regionu jsou nejméně na dalších dvacet let. Kvůli ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů se má těžba zastavit mnohem dříve. Musí jít o řízený proces, který region bez razantní pomoci státu a Evropské unie nezvládne.

Vládní program RE:START se může pochlubit řadou úspěšných projektů, na které již bylo přiděleno zhruba osm miliard korun. Z toho pro Karlovarský kraj 1,3 miliardy. Za zmínku stojí úspěšné výzvy na Regeneraci brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské využití, demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách či pomoc ve zdravotnictví. V Karlovarském kraji byly podpořeny dva úspěšné projekty Karlovarské krajské nemocnice a jeden projekt firmy Nemos Sokolov. Mezi ně bylo rozděleno zhruba 196 milionů korun. Díky tomu například mohla být modernizována návazná péče v Nemocnici Sokolov a přístrojové vybavení krajské nemocnice.