Koncem června evidovala krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech celkem 16 985 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 420 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší o 1 529 osob.

Z tohoto počtu bylo 16 358 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. To bylo o 438 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání nižší o 1 770.

„V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 357 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 63 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 3 osoby. Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 777 uchazečů. Bylo to o 372 osob méně než v předchozím měsíci a o 286 osob více než ve stejném měsíci minulého roku," uvedla mluvčí krajské pobočky Petra Dolejšová.

Ke konci měsíce bylo evidováno karlovarskou krajskou pobočkou úřadu práce 8 057 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 47,4 procenta. V evidenci bylo 1 570 osob se zdravotním postižením, což představovalo 9,2 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 2 561 uchazečů o zaměstnání, tj. 15 procent všech uchazečů vedených v evidenci.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 583 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 118 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 312 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,43 procenta.

Nejvíce si v červnu polepšilo Chebsko, kde v červnu podíl nezaměstnaných klesl o tři desetiny procentního bodu na 6,2 procenta. Bez práce je tam evidovaných 4 039 nezaměstnaných.

Z 8,2 na 8,0 klesl podíl nezaměstnaných na Karlovarsku, kde nyní práci hledá 6 605 lidí. Také o dvě desetiny bodu, na 9,8 procenta, klesl podíl nezaměstnaných na Sokolovsku. V evidenci úřadu práce je tam 6 341 lidí.

Karlovarský kraj evidoval celkem 1 371 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 147 nižší než v předchozím měsíci a o 149 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 12,4 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Sokolov (28,7), Karlovy Vary (21,2) a Cheb (4,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 133 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 11,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 304, na jedno volné místo připadalo 1,9 uchazečů. Nejčastějšími obory, které byly v tomto měsíci podpořeny, byl číšník, servírka, šička oděvní konfekce, řidič, pomocný pracovník ve výrobě, prodavač či administrativní pracovník.