Velké plány Sedleckého kaolínu (SK) i podnikatelky Lucie Lettenmayerové, která chce v Horách postavit obří haly pro internetový obchod, byly důvodem velkého setkání, jež se v závěru minulého týdne konalo v Jenišově. Toho se účastnili představitelé dotčených obcí, veřejnost, místní aktivisté, kteří se mezitím sdružili v jeden spolek, ale i kandidáti do Poslanecké sněmovny. Na dvouhodinovém jednání zaznělo mnoho závažných informací. Kritikou odpůrci těžby i výstavby hal nešetřili ani vůči úředníkům odboru životního prostředí krajského úřadu (OŽPKÚ), kteří investorům dávají kladná stanoviska.

Největší obavy mají účastníci setkání z otevření velkého lomu za Mírovou. "Lom se bezprostředně přibližuje k zástavbě. Ta plocha má být velká jako golfové hřiště na Olšových Vratech. Kdybychom sečetli všechny lomy, tak i s tímto je celková plocha čtyři kilometry čtvereční," ozval se jenišovský aktivista Kamila Burda.

Podle odpůrců těžby je jedním z největších problémů velká prašnost, ale i propady půdy. "Jen letos jsme zaznamenali v Božičanech šest propadů půdy. Jsou to obrovské díry. Kdyby na tom místě stálo dítě, tak to dopadlo špatně. I v minulosti zde byly propady a ujely dokonce celé domy, například v 90. letech do lomu Osmóza. Pokud se udělá velká díra za Mírovou, kdo nám zaručí, že se to nemůže stát i v Jenišově?" zaznělo na setkání.

Velké obavy mají místní, ale i kandidáti do Parlamentu, o zachování pramenů na území města Karlovy Vary. "Teplice dříve byly také velkými lázněmi, ale protože si tam pustili těžaře, přišly o prameny. Aby se to nestalo taky u nás," uvedl Burda.

Aktivisté například upozornili i na závěry SWOT analýzy, kterou si kraj nechal zpracovat Evropskou unií v roce 2008. Z ní vyplývá, že velkou hrozbou pro region je těžba kaolínu. "Jak je možné, že úředníci kraje vydávají kladná stanoviska k takovým záměrům, které jsou podle SWOT analýzy největší hrozbou?" upozorňovali aktivisté.

Ty zarazilo, že dotčené orgány, kterým je OŽPKÚ, odbor životního prostředí karlovarského magistrátu i uvolněný krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec (ODS) nepožadovali studii EIA (vliv na životní prostředí) na další těžbu, ačkoliv to nakonec nařídilo ministerstvo životního prostředí. "Chceme, aby byly dodržovány strategie Karlovarského kraje a Karlových Varů a kraj pochopil závažnost této tématiky. Jde o naše zdraví," zaznělo na jednání.

Účastníci setkání připomněli společně s kandidáty do Parlamentu i fakt, že vlastníkem kaolínu je stát. "Ten ho dává za hubičku soukromé firmě. Dotazovali jsme se podle příslušného zákona, kolik Sedlecký kaolín odvádí státu, nedozvěděli jsme se téměř nic. Tato firma nemá přitom ve svém oboru konkurenci. Těžař je v pozici státu, sám si těží a sám se kontroluje. To říká horní zákon z roku 1988, který stále ještě nebyl změněn, a je postaven špatně. Stát nemá z kaolínu velký prospěch, ale soukromá firma ano," prohlásil například další aktivista Milan Tomeš.

Například 1. náměstek hejtmana, ostrovský starosta a kandidát do Parlamentu Jan Bureš (ODS - Spolu) se divil, že na jednání nebyli pozváni zástupci Sedleckého kaolínu. "Zazněly tady závažné informace," komentoval jednání Bureš. "My se ale nehádáme se Sedleckým kaolínem, ale se státem. Proto jsme si vás sem pozvali, abyste nám poradili, a ne abyste byli soudci. My chceme, aby stát plnil svou povinnost a byly dodržovány zákony. Proč se kraj nedrží SWOT analýzou?" reagoval Tomeš. Poslankyně a kandidátka za SPD Karla Maříková zmínila, že o těžbě hovořila už s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a právě i o tom, že se těžba přibližuje k zástavbě.

"Karlovarský kraj přistupuje k životnímu prostředí, jako bychom byli v Číně. Politici v regionu by měli konečně říci, kde je kvalita a kde kvalita toho, co vytváříme. Musíme zde mladým lidem nabídnout takové prostředí, aby se sem vraceli. Je nesmyslnost otevírat další lom," poznamenal Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a kandidát za STAN. "Pravda je taková, že tu máme skutečně úřednický šiml. Úředníci Báňského úřadu se drží zákona. Já ale považuji za důležité, že ministerstvo životního prostředí řeklo, že EIA musí být," konstatovala exhejtmanka, poslankyně Jana Mračková Vildemutzová a kandidátka za ANO. "Buď si tady uklidíme, a nebo pojďme pryč. Ničení životního prostředí ve 21. století nemá logiku," prohlásil na to aktivista Tomeš.

Starostka Hor Lucie Hostašová se ptala, za jakých okolností je možné odvolat úředníky. "Přijde mi, že se politici schovávají za úředníky," uvedla starostka Hor, kde mají stát logistické haly. "Odvolat úředníky není vůbec jednoduché. Jsou jmenováni na základě rozhodnutí ředitele úřadu," vysvětlovala jí exhejtmanka. "A vám to nevadí?" ptala se starostka Hor, která podala na vedoucí odboru životního prostředí Reginu Martincovou kasační stížnost. "Bojovala jsem s tím, ale není to jednoduché. Může se například zkontrolovat, zda úřad postupoval správně. Přijďte na jednání zastupitelstva," odvětila jí poslankyně. "My přijdeme," reagoval starosta Jenišova. "Argumentů máme plnou skříň," dodal aktivista Tomeš.

Na jednání zazněla i pochybnost ohledně míry veřejného užitku z těžby kaolínu, protože prý většina vytěženého materiálu jde na výrobu kočkolitu. Místopředseda představenstva SK Radomil Gold je na zahraniční dovolené a k dispozici bude až 4. října. Redakci Deníku poskytl alespoň stanovisko ohledně této informace. "Nikdy jsem nic takového neřekl. Materiál pro steliva těžíme na ložiscích bentonitu, nebo využíváme nadložní vrstvy. Procento vyjádřit nelze. Je to případ od případu," vysvětlil Gold.

Uvolněný krajský radní pro životní prostředí Jakobec, který se jednání neúčastnil, následně vysvětlil, proč EIA nepožadoval: "Vyjadřoval jsem se jen jednou a týkalo se to rozšíření těžby u Jimlíkova. Šlo o formalitu. Věděl jsem totiž, že ji nakonec bude chtít ministerstvo životního. Šlo jen o procesní záležitost."

Aktivity ve věci těžby dělají i orgány karlovarského magistrátu. Jednání v Jenišově se například účastnila i členka komise pro lázeňství Zdeňka Batíková. "Na příští komisi bude pozván i právník města Vojtěch Burda, který nám osvětlí, zda-li je možné těmto obcím nějak pomoci. Dále bude pozván vedoucí odboru životního prostředí Stanislav Průša, který by rozkryl informace k zátěži na životní prostředí v souvislosti s touto těžbou, například i ohledně toho, jaký by to mělo dopad na ovzduší v Karlových Varech," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Ředitelka krajského úřadu Martina Vránová kritiku odmítá. "Posuzování vlivu záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Jimlíkov a pokračování těžby kaolinu na výhradním ložisku Mírová“ na životní prostředí vede Ministerstvo životního prostředí. Krajský úřad a Karlovarský kraj, který zastupuje Karel Jakobec, se k němu vyjadřovaly podle zákona jako dotčená instituce - územně samosprávný celek v tom smyslu, že se záměrem tak, jak je navržen, souhlasí a nepožadují další posuzování, a to dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem tohoto stanoviska je, že realizací záměru nedojde ke změně roční výše těžby, neboť na dalších ložiscích se těžba bude ukončovat, dále vytěžená surovina bude převážena po účelové komunikaci, nedojde tedy k zatížení silnic v okolí. Nicméně proces bude dále pokračovat pod vedením Ministerstvo životní prostředí pořízením posudku, veřejným projednáváním, není tedy v žádném případě ukončen," reagovala ředitelka úřadu a dodala: "Dále ohledně záměru výstavby hal v obci Hory nemáme zatím informace o tom, že byla podána kasační stížnost a jaké jsou důvody podání. Je smutné, že se ozývá kritika úředníků i v těch případech, kdy je nepodložená, úředníci nepochybili a postupovali podle zákona."