Kdy konkrétně došlo k prodeji vašeho podílu v Amati-Denak? Proč jste se k tomu rozhodl?
K samotnému prodeji majoritního podílu firmy Amati-Denak došlo v úterý. Kupujícím je britská firma Geneva, jejíž značka je v Británii, ale i ve světě známá pro svoji kvalitu a reputaci. Tato firma s Amati spolupracuje přes 8 let. O prodeji majoritního podílu bylo jednáno s kupujícím několik měsíců a impulz, respektive obchodní nabídka vzešla od kupujícího samotného nikoliv od současného vedení společnosti.

Jaké plány má nový vlastník a dotkne se změna nějak zaměstnanců a výroby?
Nový vlastník nás ubezpečil, že chce výrobu dále rozvíjet a navýšit současné výrobní kapacity, takže Amati bude v brzké době nabírat další zaměstnance.

Zůstane firmě proslulá značka Amati?
Určitě. České značky Amati Kraslice a V.F.Červený (Hradec Králové) nejenže zůstanou firmě, ale budou i více propagovány na světových trzích, neboť kupující si je vědom jejich hodnoty a dobré reputace ve světě. Lze tedy předpokládat i navýšení prodejů.

V jaké kondici firmu, která má nyní 210 zaměstnanců, prodáváte?
V roce 2014 se firma dostala do zisku, to samé bude nejspíš i za rok 2015, přesná čísla dle auditu budou známa v červnu.

Zůstanete i nadále po změně majoritního vlastníka ve vedení nebo nastoupí vedení nové?

Vedení zůstává stejné, dva čeští jednatelé, ale samozřejmě o strategii firmy rozhoduje nový majoritní vlastník, který současné vedení také posílí a hodlá se aktivně zapojit do řízení firmy.

Jaké byly poslední roky v Amati. Které byly ty nejobtížnější a naopak?
Zažili jsme často náročné roky, ale jsem hrdý na to, že vedení společnosti se podařilo zvolit dobrý směr, přijalo smysluplná obchodní a ekonomická rozhodnutí, která měla za následek, že firma ustála ekonomicky nestabilní a turbulentní dobu a má ve světě respekt, o čemž svědčí i tato událost. Asi nejtěžší roky byly 2006 až 2008, kdy firma musela udělat razantní restrukturalizaci, snížit počet zaměstnanců, zredukovat počet závodů a přeorientovat se na výrobu dražších kvalitních profesionálních nástrojů.
Myslím, že se to povedlo a že naše české nástroje mají ve světě vynikající zvuk. Lze očekávat, že s novým vlastníkem se tato reputace ještě zvýší a umožní nám uspokojit více zákazníků po celém světě.

Kam nyní Amati nejčastěji vyváží své produkty?
Prakticky do celého světa, do více jak 50 zemí, z toho hlavně SRN, VB, USA, a vůbec do většiny evropských zemí, ale i do Asie, Afriky a Ameriky.

Co se bude dít v následujících týdnech?
Noví vlastníci se představili širšímu vedení i zaměstnancům a nyní budou jednat s důležitými zákazníky a spolu s vedením řešit následující strategii, co je třeba udělat pro to, aby se zvýšila výroba, prodeje a ziskovost firmy. Firma Geneva působí na trhu s hudebními nástroji přes 30 let a za tu dobu si vybudovala nejen ve Velké Británii respekt a reputaci. Je to i díky nástrojům, které se vyrábí u nás v Kraslicích.