Hejtman Josef Novotný nastínil Richardu Falbrovi postoj Karlovarského kraje k navrhovanému záměru novelizace „horního zákona", s nímž vedení kraje zásadně nesouhlasí (Deník o tomto tématu informoval včera).

Dalším tématem bylo také zkapacitnění vysokonapěťového vedení, tedy záměr výstavby elektrického vedení 400kV Vernéřov Vítkov. Už před časem o záležitosti jednalo zastupitelstvo Ústeckého kraje, které však neschválilo změnu územního plánu umožňující výstavbu vedení. „Oslovil jsem v této věci hejtmana Oldřicha Bubeníčka, abych mu vysvětlil, že zkapacitnění elektrického vedení je velmi důležité pro hospodářský rozvoj našeho regionu. Stejně tak se na Zastupitelstvo Ústeckého kraje obrátila společnost ČEPS, která by výstavbu měla nechat zrealizovat," vysvětlil Josef Novotný.

S Richardem Falbrem se domluvili na apelu směrem k zastupitelům Ústeckého kraje, aby se aktualizací územního plánu zabývali. Předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková informovala o tom, že je připravena aktualizace koncepce programu takzvaných 15 ekomiliard, z nichž se v krajích postižených těžbou realizovaly projekty např. rekultivace území. „Požádáme znovu o to, aby se do programu vrátily zpět tři miliardy, které se zaplatily na DPH," vysvětlil hejtman Novotný.

Karlovarský kraj chce také ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje společně koordinovat aktivity týkající se čerpání evropských peněz v oblasti zaměstnanosti. „Podařilo se nám získat finance na dva projekty, jeden zaměřený na zaměstnávání mladých lidí do 25 let.

Druhý projekt se týká uchazečů o zaměstnání ve věku nad 55 let. Třetí projekt chceme podat v další výzvě. Byli bychom rádi, kdybychom si mohli společně vyměňovat informace s Ústeckým krajem v oblasti přípravy čerpání peněz z Operačního programu Zaměstnanost v novém programovém období," popsal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Hejtman Josef Novotný rovněž požádal Richarda Falbra, aby pomohl prosadit zařazení dostavby rychlostní silnice R6 mezi priority v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Ústeckého kraje. V současnosti se v tomto regionu staví v úseku Bošov Lubenec, ale je zapotřebí i na území Ústeckého kraje usilovat o urychlení výkupu pozemků podél trasy R6.