Ten objevil pracovník úklidové firmy. Jednotka hasičského záchranného sboru elektrárny Tisová (HZS ETI) pak při hašení požáru objevila zraněného pracovníka, který v silně zadýmeném prostoru ztratil orientaci a nebyl schopen bez pomoci objekt opustit. Hasiči mu byla poskytnuta první pomoc. Přesně takový byl námět cvičení tamní elektrárny. „Havarijní cvičení prověřilo dobrou spolupráci směnového inženýra a pracovníků obsluhy s jednotkou HZS ETI. Dále byly ověřeny příslušné kontakty a dostupnost členů havarijního štábu. V rámci cvičení byla také prověřena funkčnost technických prostředků pro vyrozumění a varování," shrnuje průběh cvičení Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti klasických elektráren Skupiny ČEZ.

„Při evakuaci zraněné osoby ze zakouřených prostor jsme si vyzkoušeli a ověřili funkčnost vyváděcí kukly připojené na dýchací přístroj jednoho z hasičů, která je součástí nově zakoupené tzv. dýchací techniky, " doplňuje Libor Malý, vedoucí oddělení požární ochrany ETI.