Co pro nás znamená datum 22. 2. 2020?
V sobotním datu je dvojek jako když máku naseje, což logicky přináší zesílený důraz na jejich typické vlastnosti. Musíme vzít v úvahu i vliv nuly, který není právě úplně top, nula vše ztěžuje. Takové dny, jako bude sobotní datum, přejí intuitivnímu vnímání podvědomých vlivů, i věcí varovných, například před chybami v úsudku a vkládání důvěry těm, kteří si ji nezaslouží. Avšak není kouře bez ohně, dvojky zároveň ovlivňují vnímání Já a Ty, tedy My, nejsou takzvaně sobecké.

Ovlivní tyto dvojky nějakým způsobem naše jednání?
Nejen dvojky, všechna čísla nás ovlivňují více, než jsme ochotni si připustit. Dvojka jako sudé číslo, v datu násobené svým výskytem, v sobě nemá progresivní akci, nic pohyblivého, spíš přijímajícího a statického. Nemusíme očekávat rovnou něco přímo nepříjemného, pokud, jak jsem uvedla, nebudeme jednat pod vlivem emocí. Jistá míra obezřetnosti je však namístě.

Jsou dvojky vhodné pro svatby?
Lidé mají tendence vidět za takovými daty cosi mystického, chtějí se vdávat nebo ženit a myslí si, že si tím pojistí štěstí. Ačkoliv se v jistém smyslu o magické datum jedná, určitě bych taková čísla pro svatbu nevolila! Jde o příliš jednostranné působení dvojek a nul, omezený rejstřík příznivějších vlivů potřebných pro život v páru. Pro datum svatby je zapotřebí spíše čísel, která vnáší do života prospěšný pohyb, vývoj, akčnost a podobně, nikoliv stagnaci, pomalost, přemíru citlivosti a také přílišné sklony k obětování se druhým.

Čemu bychom se měli v těchto dvojkových magických dnech vyhnout a co bychom měli podpořit?
Čemu se vyhnout nebo co podpořit v těchto dnech, to vyplývá z výše řečeného. Nerozhodovat se ve vážných věcech emotivně pod momentálním rozpoložením; nechat je na jindy. Vyhněte se hádkám, vyčerpali byste se energeticky a stejně se nedobrali konstruktivního řešení. Dvojka působí hodně dovnitř osobnosti, na naši psychiku a skryté věci v nás. Rozum, naše racionální stránka, při daných souřadnicích trochu ztrácí dech, což může být vzhledem k už uvedeným vlivům spíš na škodu.