Strom má prohnutý kmen, který se dolů rozbíhá do vysokého kužele kořenových náběhů, vzhůru rozšiřuje do tří hlavních kosterních větví. Na západní straně má kmen dlouhé, svislé rýhy, které pomáhají udržovat stabilitu lípy, naklánějící se od kostela. Obvod kmene měří 395 centimetrů, koruna sahá do výšky 25 metrů. Strom je chráněn od roku 2013 pro svůj vzrůst a jako součást kulturní památky. Lípa velkolistá je statný strom dosahující výšky přes 25 metrů, za určitých podmínek však může růst též jako keř. Lípy velkolisté patří k dlouhověkým stromům. Nejstarší je v Čechách Klokočovská lípa, jež roste v Havlíčkově Brodě a je stará 1000 let.