Seismicky nejaktivnější oblast republiky občas poškádlí místní obyvatele pocítěnými zemětřeseními, ale jinak se jedná o zemětřesení příliš slabá, aby napáchala větší škody.