Odkaz naleznete na stránkách Městské knihovny v Chebu. Martin Mejstřík byl jedním ze studentských vůdců v listopadu 1989.