Důvodem ochrany je v ní lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu a i dalších listnáčů. Porost je unikátní tím, že přesně takové složení se udržuje po staletí.