KDY: Kdykoli
KDE: Pomezná 
ZA KOLIK: zdarma 

Přírodní rezervace Rathsam v obci Pomezná byla v roce 1990 vyhlášená jako přírodní výtvor a v roce 1998 jako rezervace. Jedná se o území kolem meandrujícího soutoku Ohře a Reslavy a přilehlých mokřadů. Východní část rezervace byla v minulosti narušena postavením hraničních zátarasů. V jižní části rezervace se nacházela ještě na konci války obec Rathsam, která ležela na levém břehu Reslavy, jež přitéká do Ohře na hranici s Německem.