KDY: Kdykoli 
KDE: Plesná 
ZA KOLIK: zdarma

Nevíte, kam v podzimních dnech na výlet? Zkuste zavítat do přírodního parku Kamenné vrchy u Plesné. Park zaujímá 3 600 hektarů při hranici s Německem v prostoru od Vojtanova k Lubům na rozhraní Smrčin a Chebské pánve. Zahrnuje území Lubské vrchoviny s nejvyšší Liščí horou. Navazuje na přírodní park v sousedním Sasku. V severní části tvoří horninový podklad krystalinikum Krušných hor s fylity prostoupenými vložkami fylitických kvarcitů.