KDY: 5. října od 17 hodin 
KDE: ZČD Cheb, studio d
ZA KOLIK:

Monodrama o vzpomínkách čínského poustevníka. To je divadelní hra s názvem Sedm písní uprchlíka. Čína před dvěma staletími, na sklonku vlády dynastie Tang. Poustevník Tu je „navěky vyhnán“. Vzpomíná na svůj život vojáka a bitvy, jež vedl, na rodinu, kterou už nikdy nespatří, na císařský dvůr. Hrají Geddy Aniksdaal, Grenland Friteater. Jsou české titulky.