KDY: Kdykoli 
KDE: Libá
ZA KOLIK:

Stráň u Dubiny. To je název chráněného území u Libé. Oblast zasahuje až do německého příhraničí. Jedná se o louky, pastviny a vřesoviště, které se rozprostírají zhruba 3 kilometry od obce Libá v přírodním parku Smrčiny. Horninový podklad tvoří smrčinská žula. Rezervace zabírá levý erozní svah Ohře.