Eduard Petrovský: Zemské magnetické pole a jeho význam pro život. Na ní se dozvíte, jak funguje magnetické pole Země, jak ho pravidelně využívá člověk, ale také jak ho vnímají živočichové.