Na 15 m² vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, smí být v jednu chvíli přítomna pouze jedna osoba. Návštěvníci jsou dále povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry. Hrad je otevřen Od 10 do 17 hodin. Chebský hrad je románská falc v Chebu se zachovanou věží a patrovou kaplí a zbytky paláce postavená pro císaře Fridricha Barbarossu kolem roku 1180. Od roku 1970 je chráněna jako kulturní památka, v roce 2017 byla prohlášena národní kulturní památkou. V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce.