Leží v oblasti tektonického zlomu, dochází zde proto k výronům oxidu uhličitého a sulfanu. Po zlomových liniích ve skalním masivu zde na povrch pronikají minerální vody a plyny, jako dozvuky třetihorní a místy ještě čtvrtohorní sopečné činnosti. Nedaleko odtud se například nachází vyhaslá sopka Podhorní vrch. Vznikly tu tak mofety a jezírka, z kterých vycházejí plyny. Plyny tvoří oxid uhličitý a v malé koncentraci už zmíněný sulfan, což je sirovodík. Území tak poměrně značně zapáchá. Zatímco oxid uhličitý pochází normálně z hloubky země, zápach sirovodíku je způsoben sirnými bakteriemi přímo v rašeliništi. I když jeho koncentrace je velice nízká, jeho charakteristický zápach je cítit na velkou vzdálenost. Území je přístupné po povalovém chodníku. Na místě se dozvíte i další informace k této unikátní lokalitě.