Důvodem ochrany je v ní lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu a i dalších listnáčů. Porost je unikátní tím, že přesně takové složení lesa se tam udržuje už po staletí. Jižním okrajem přírodní rezervace prochází naučná stezka Geologický park. Naučná stezka na okraji lázeňského města nabízí přehled o geologické stavbě a rostlinných společenstvích Slavkovského lesa. Stezka se nachází ve svahu bukového lesa nad budovou městského muzea. Je jakousi expozicí ve volné přírodě ve svahu lesoparku, kam byly umístěny známé i vzácně se vyskytující horniny z vybraných lokalit Slavkovského lesa. Rostliny, byliny a keře jsou vybrány tak, aby odpovídaly výskytu ve vazbě na geologický podklad a půdní podmínky. Na trase je umístěno 24 informačních tabulí, z toho 21 tabulí s informacemi o horninách, další se věnují vegetaci.

Město Mariánské Lázně