Byla postavena v příkré, téměř nepřístupné stráni. Na mnoha místech je vedena po kamenných terasách a překonává po 1600 metrech serpentin výškový rozdíl 110 metrů. Přístupná je celoročně bez omezení.