Najdete tam unikátní mofety. Tedy nepravé bahenní sopky. Plyny tu unikají z mnohakilometrových hloubek. Mofety vábily už v dávné historii přírodovědce z celého světa. Slavný lékař a zakladatel hornictví Georg Agricola se dokonce v knize O původu a příčinách podzemních věcí o mofetách v Hartoušově zmínil. I když v té době tam mofety popsal trochu více lyricky. V textu popisoval, že kyselka zvaná Vztekloun tryská s takovým hlukem, jako by se probudil hrom. Oxid uhličitý spolu s héliem, dusíkem a metanem tu v prohlubních s vodou proniká z geologického podloží podél Hrzínského zlomu, který tudy v podzemí vede.