více >>

V knihovně se bude mluvit o Egerlandu

Akce již skončila

Cheb – Náš Egerland? Takový název nese přednáška Filipa Prekopa, která se uskuteční 15. ledna od 18.15 hodin v přednáškové místnosti chebské městské knihovny. Posluchači se dozvědí, odkud se vzalo označení Egerland a jak se proměňovalo ve staletích. Nejde o jednoduché téma, termín Egerland byl navíc počátkem 20. století tolik deformován soudobou politikou nacistického Německa a zanesen řadou účelových zkreslení. „Často je dnes také považovaný pro označení znaků lidové kultury všech českých Němců. Ten považuji za zavádějící, jelikož etnické složení českých Němců bylo mnohem kulturně pestřejší,“ vysvětluje Filip Prekop. „Rád bych zdůraznil především počátky a okolnosti konstituování Egerlandu, jenž úzce souvisí s polostátním správním útvarem konsolidovaným již za vlády Friedricha I. Barbarossy, který si jisté znaky suverenity udržoval až do poloviny 18. století. Ten lze uchopit územně i kulturně. Poukazuji rovněž na odkazy lidové kultury právě na středověkou etapu, které nenáhodnou spojitost obou poloh významů Egerlandu dokládají,“ prozrazuje Prekop, co na posluchače čeká.

15. 1.  (18:15–20:00)
Obrněné brigády, Cheb
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ