K větším úpravám dojde až v polovině příštího roku, kdy bude na základě smluv o zajištění veřejných služeb s Karlovarským a Plzeňským krajem zahájen provoz nové linky spěšných vlaků mezi Karlovými Vary, Chebem, Mariánskými Lázněmi a Plzní.

14. 3. - z důvodu rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu dojde od 14. března 2020 (0:00 hodin) k zastavení provozu vlaků osobní dopravy mezi Českou republikou a Německem.

14. 3. - České dráhy ode dne 14.3. 2020 do odvolání zavádí náhradní autobusovou dopravu v úseku Cheb – Plesná. Vlaky na trati 147 jsou po dobu výluky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Vlak 20980 je odřeknut bez náhrady. Zastávka Františkovy Lázně-Aquaforum není obsluhována autobusy náhradní dopravy.

14. 3. - České dráhy, a.s. informují, že od 14. 3. 2020 od 0:00 hod. do odvolání je přerušena mezinárodní drážní doprava. Náhradní autobusová doprava rovněž není možná. V Karlovarském kraji se toto opatření týká pohraničních přechodů Potůčky/Johanngeorgenstadt, Kraslice/Klingental (zajišťuje GW-Train), Vojtanov/Bad Brambach, Aš/Selb - Plössberg a Cheb/Schirnding.

Opatření ČD v Karlovarském kraji v mezinárodní a regionální dopravě:

Trať 142 Karlovy Vary d.n. - Johanngeorgenstadt:

Všechny vlaky budou odřeknuty v úseku Potůčky - Johanngeorgenstadt. V úseku Karlovy Vary d.n. - Potůčky platí jízdní řád ČD. Obraty vlaků místo v Johanngeorgenstadtu se uskuteční v Potůčkách.

Trať 147 Cheb - Vojtanov - Plesná - (Bad Brambach):

Všechny vlaky budou odřeknuty v úseku Plesná - Bad Brambach. V úseku Cheb - Vojtanov - Plesná budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle jízdního řádu ČD.

Trať 148 Cheb - Aš – Selb - Plössberg - (Hof)  a Aš - Aš-město - Hranice v Čechách:

Všechny vlaky budou odřeknuty v úseku Aš – Selb - Plössberg. V úseku Cheb - Aš – Aš město - Hranice v Čechách platí jízdní řád ČD.

Trať 179 Cheb - Schirnding - (Marktredwitz):

Všechny vlaky budou odřeknuty v úseku Cheb - Schirnding. Cestující na zastávky Cheb-Skalka a Pomezí nad Ohří použijí autobusy MHD. Spěšné vlaky Nürnbeg - Cheb a zpět (v závazku MD) budou na našem území odřeknuty bez náhrady.

16. 3. - dle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o opatření proti šíření koronaviru a uzavření (do odvolání) všech základních, středních a vysokých škol (vyjma škol mateřských) platily od pondělí 16.3. 2020 jízdní řády s omezením.

23. 3. - z důvodu mimořádných opatření Karlovarského kraje ve veřejné linkové dopravě v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 a na základě regulačních opatření v dopravě ze dne 23. 3. 2020 se mění způsob řízení a organizace dopravy na linkách veřejné linkové dopravy.

26. 3. - vešel v platnost prázdninový provoz spojů. V souvislosti s rozvinutou epidemií koronaviru a opatřeními vydanými vládou České republiky schválila Rada Karlovarského kraje zavedení mimořádného opatření ve veřejné linkové dopravě (příměstské), které spočívá v zavedení prázdninového provozu po dobu, kdy je vládou České republiky zakázaná osobní přítomnost žáků a studentů ve vzdělávacích institucích. „Zavedení prázdninového provozu ve veřejné linkové dopravě znamená, že spoje, které jezdí pouze ve dnech školního vyučování, nebudou dočasně v provozu, naopak spoje, které jezdí pouze o prázdninách, začnou jezdit,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Hurajčík. Technicky toho lze dosáhnout schválením výlukových jízdních řádů, kterými se u „školních“ spojů rozšíří platnost omezení provozu o časový úsek (nejede: 26. 3.2020 – 30. 4.2020), u „ prázdninových“ spojů se období provozu rozšíří o časový úsek (jede: 26. 3.2020 – 30. 4. 2020).

14. 4. - Hejtman Karlovarského kraje Mgr. Per Kubis s platností od půlnoci z pondělí na úterý 14. dubna 2020 zrušil regulační opatření ve veřejné autobusové a železniční dopravě. Odbavení cestujících bude od uvedeného data probíhat obvyklým způsobem, nástup předními dveřmi, platba, případné kontroly apod. Ve vlacích se také přechází na standardní odbavení. Prázdninový provoz nadále zůstává v platnosti až do doby, dokud stát nerozhodne o přítomnosti školáků ve vzdělávání.

29. 4. - v souvislosti s aktuálním stavem epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními Vlády ČR rozhodla Rada Karlovarského kraje prodloužit mimořádné opatření ve veřejné linkové dopravě provozované podle smluv o veřejných službách uzavřených dopravci a Karlovarským krajem, které spočívá v rozšíření omezení provozu tzv. školních spojů a rozšíření období provozu tzv. prázdninových spojů o období 1. 5. 2020 až 24. 5. 2020.

15. 5. - „Regionální železniční doprava se spustí v plném režimu kromě přeshraničních spojů 15. května o půlnoci. To znamená, že začnou jezdit vlaky podle jízdního řádu tak, jak tomu bylo před začátkem nouzového stavu,“ informoval krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Doposud byly železniční spoje v regionu zredukované o devatenáct procent. Kdy budou smět lidé vlakem až do sousedního Německa, zatím není jasné. „Samozřejmě situace v Německu je jiná než u nás a nepředpokládáme, že bude regionální doprava spuštěná v tom samém termínu,“ doplnil náměstek.

Záležet podle něj bude na tom, jak rozhodne vláda. Omezení se tak bude i nadále týkat čtyř úseků. „Do odvolání nepojedou přeshraniční spoje na tratích 142 v úseku Potůčky - Johanngeorgenstadt, 147 v úseku Plesná - Zwickau, 148 v úseku Aš - Hof a 179 v úseku Cheb -Marktredwitz,“ vyjmenovala Gabriela Novotná, regionální mluvčí Českých drah.

25. 5. - dochází k opětovnému zavedení školních spojů na meziměstských linkách v Ústeckém a Karlovarském kraji. Omezení se dál týkalo dálkových linek do Plzně a linek mezinárodních. Veřejná linková doprava byla provozována „normálním způsobem“.

Na obnovení školních spojů je připravený také karlovarský dopravní podnik. Tamní městská hromadná doprava se k běžnému režimu vrátila už 4. května, právě až na tyto autobusy. „Pracujeme s datem 25. května. Jakmile se otevření škol ohlásí, školní spoje spustíme,“ řekl ředitel karlovarského dopravního podniku Lukáš Siřínek.

V neděli 13. prosince 2020 začne na železnici platit nový jízdní řád.

Rozsah regionální dopravy zajišťovaný vlaky Českých drah v Karlovarském kraji zůstane od 13. prosince 2020 na podobné úrovni jako ve stávajícím jízdním řádu. Kromě minutových posunů k žádným podstatným změnám nedochází. V pracovní dny bude v regionu vypraveno 259 regionálních vlaků, o sobotách, nedělích a svátcích pojede 210 spojů denně.

„K podstatné změně dojde v polovině příštího roku, kdy bude aktivována společná linka spěšných vlaků Karlovarského a Plzeňského kraje,“ říká Vladimír Omelka, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Karlových Varech, a dodává: „Spěšné vlaky na této lince budou jezdit ve dvouhodinovém intervalu a nabídnou komfortní cestování novými elektrickými jednotkami RegioPanter mezi významnými městy Karlovarského a Plzeňského kraje. Tyto zcela nové jednotky částečně nahradí moderní motorové soupravy RegioShark, které budou více využity na neelektrifikovaných tratích v regionu.“ V souvislosti se zahájením provozu vlaků na nové lince bude od změny jízdního řádu 13. června 2021 platit nový jízdní řád na tratích 140 Chomutov – Cheb a 178 Cheb – Plzeň.

V Karlovarském kraji zůstane i v roce 2021 zachována nabídka turistických vlaků Českých drah. I nadále tak pojedou v sezóně cyklovlaky Ohře z Chebu do Karlových Varů a zpět, cestující dále sveze tzv. Festivalový vlak z Karlových Varů do Lokte (4. – 6. července 2021) a do Nové Role (7. a 8. července 2021) a od 1. května do 29. srpna 2021 bude v provozu víkendový sezónní vlak do Horního Slavkova-Kounice.

Cestující můžou i nadále využívat také večerní vlak do Aše, který od června 2020 jezdí z Chebu jako přípoj od Pendolina, a stejně tak i jeden pár spojů IC Pendolino, který od 1. září 2020 jezdí až do Karlových Varů.

S omezeními je potřeba počítat na trati z Karlových Varů směrem do Chomutova. Výluka v úseku Dalovice – Hájek, která měla původně končit koncem letošního října a byla prodloužena do konce platnosti jízdního řádu 2020, je podle aktuálních informací Správy železnic plánována až do 12. února 2021. Pro navazující období v novém grafikonu bude vydán nový výlukový jízdní řád. Ing. Gabriela Novotná, regionální mluvčí Českých drah