„Tuto kandidátní listinu jsme skutečně museli odmítnout, protože neměla žádného platného kandidáta,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

 O přízeň voličů ve Stanovicích tak místo původních čtyř politických uskupení budou usilovat pouze tři, a to Sdružení nezávislých kandidátů - Rozvoj obce Stanovice, sdružení Nezávislí II a Sdružení nezávislých kandidátů   pro Stanovice, Nové Stanovice, Dražov, Dolní Dražov, Hlinky. 

Odmítnuté volební sdružení politické strany Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů s názvem Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK podalo kandidátní listinu do voleb ve Stanovicích 14. července. Podle zdůvodnění byla tato kandidátní listina registračnímu úřadu dodána z datové schránky zmocněncem volební strany a byl na ní  uveden pouze jeden kandidát. „Nebylo připojeno vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, ale pouze sdělení zmocněnce, že přílohy ke kandidátní listině budou dodány dodatečně. Kandidát se k registračnímu úřadu osobně dostavil 19. července a učinil zde prohlášení o vzdání se své kandidatury. Jelikož po tomto úkonu neobsahovala kandidátní listina žádného kandidáta, byl zmocněnec této volební strany  21. července registračním úřadem vyzván k odstranění závady na podané kandidátní listině, tedy k možnému doplnění dalších kandidátů do kandidátní listiny, a to do 25. července do 16.00 hodin. Této možnosti nevyužil  a z tohoto důvodu rozhodl registrační úřad o odmítnutí kandidátní listiny dané volební strany,“ stojí v odůvodnění odmítnutí registračního úřadu, tedy karlovarského magistrátu. 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat, a to  do dvou  pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí u Krajského soudu v Plzni. 

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje na Karlovarsku o v senátních volbách. „Ve volebním obvodě číslo 1 (Karlovy Vary) jsme jako svého kandidáta na senátora nominovali Jana Havla. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za to, že je potřeba, aby i v Senátu byli lidé, kteří by se zabývali ochranou zvířat a přírody. Z tohoto důvodu se opět aktivně zapojila do senátních voleb a navrhla svého kandidáta,“ píše se v tiskové zprávě.

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK nezveřejnila jméno ani mail zmocněnce, proto není možné získat její vyjádření. Na zaslaný mail o zhodnocení celé situace nereagovala ani strana Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT.