Doteď se ale situace nezměnila, a tak většina odpadních vod v přidružených obcích končí v lepším případě v septiku, v tom horším v přírodě v potocích, které jsou významnými přítoky přehrady Jesenice. Lipová tak zůstává jednou z posledních obcí Chebska, která ani 30 let po revoluci nemá dostavěnou a funkční vodohospodářskou infrastrukturu.

Kandidáti napříč všemi volebními uskupeními si tuto skutečnost uvědomují a vědí, že musí přijít s konstruktivním řešením, protože budoucnost bez řádné kanalizace a vodovodů bude mít na obyvatele obce fatální dopady. „Dle schváleného usnesení zastupitelstva obce Lipová má výstavba proběhnout jen v případě získání dotace, což se zatím nepodařilo. Ve Stebnici je plánované vybudování kanalizace v závislosti na realizaci projektu Stebnice-sever soukromým investorem. V ostatních částech obce Lipová se s vybudováním kanalizace nepočítá. Na podporu likvidace odpadních vod v těchto částech má obec Lipová vyhlášený dotační program na podporu výstavby domovních čističek odpadních vod ve výši 80 procent nákladů maximálně 80 000 korun. Tento dotační program již využila řada našich občanů,“ píše se ve společné odpovědi představitelů obce, kterou redakci poslal starosta Vladimír Duda společně s Tomášem Luňákem. „Vodovod v Lipové, Doubravě, Dolní Lipině, Kozlech a Mýtině je ve vlastnictví obce Lipová. Vodovod provozuje ELČI s.r.o. a smlouvu o technické spolupráci má obec s Chevak Cheb a.s. V Horní Lipině je vodovod, který vlastní místní spolek. Vodovod v Paliči byl ve vlastnictví Agro & Kombinátu Dolní Žandov s.r.o. a v současné době ho vlastní Chebský statek s.r.o. V Dolních Lažanech se občané potýkají s nedostatkem vody z vlastních zdrojů. Obec proto v této části vybudovala vrt, který se připravuje ke kolaudaci. Vydatnost tohoto vrtu je vysoká a počítá se s tím, že tento vrt bude nejen zásobovat Dolní Lažany, ale bude přivaděčem posílen i zdroj pitné vody pro Lipovou, který je v současné době na hranici své vydatnosti. V ostatních částech mají občané vybudovány vlastní zdroje vody,“ uvádí se dále v odpovědi.

Výstavba vodovodů a kanalizace je zejména v přidružených obcích Lipové dlouhodobým problémem.
Pohled do historie Lipové

Lipová by podle místních obyvatel měla situaci řešit okamžitě. V tuto chvíli bude podle jejich mínění potřeba připravit studii proveditelnosti chybějících vodovodů a kanalizace ve všech jejích částech ve spolupráci se společností CHEVAK, která se věnuje mimo jiné dodávce pitné vody a čištění odpadních vod. „Společnost CHEVAK Cheb je připravena spolupracovat s každou obcí v celém okrese. Iniciace spolupráce jde většinou ze strany obce, respektive jejího zástupce, nejčastěji starosty. Starosta nám sdělí záměr a popíše konkrétní lokality, které chce zasíťovat vodohospodářskou infrastrukturou. Vedení společnosti pak rozhodne na základě platných pravidel pro poskytování příspěvků obcím na vybudování nové kanalizace a vodovodu, zda na daném projektu bude CHEVAK Cheb s obcí spolupracovat a spolufinancovat jej,“ informuje Petr Černý, předseda představenstva CHEVAK Cheb.

Podle něho je možné tento problém vyřešit v případě, že se s obcí CHEVAK dohodne na základě vyhodnocení projektu, který bude ekonomicky životaschopný.

U obce Lipová jde ale o specifický případ. „Jiné je to v tom, že naše společnost nevlastní ani neprovozuje tamní vodovody. Naše je pouze kanalizace přímo v Lipové. Pokud si v budoucnu obec vyhodnotí, že je pro ni lepší, aby vodovody spravovala naše společnost, tak jsme připraveni k jednání. Stejně tak jsme připraveni k jednání o celkovém řešení vodohospodářské infrastruktury ve všech obcích v katastrálním území obce Lipová,“ dodává předseda společnosti Petr Černý.

Zajímá vás, kdo kandiduje v našem okrese? Podívejte se ZDE