„Odliv a udržení mladých se řadí mezi témata stálá. Centralizace je totiž velmi patrná. V Karlovarském kraji je to ještě o to horší, protože jsme bohužel jediným krajem v České republice, který nemá kmenovou vysokou školu. Zejména mladí inteligentní lidé se přesouvají ke studiu na vysoké školy a následně ve větším městě i zůstávají, protože si za ta studijní léta vytvoří nějaké kořeny, zapustí je tam a poté je méně pravděpodobné, že se vrátí. Ale mladé vzdělané lidi tady potřebujeme a jsme si vědomi toho, že je nutné jim věnovat velkou pozornost,“ sděluje Kalina s tím, že se město může pokusit mladé přilákat a udržet dostatečnou bytovou vybaveností a kvalitním školstvím.

Kandidátky jednotlivých obcí na Chebsku najdete zde.

„To, že v kraji nemáme vysokou školu, s tím město příliš udělat nemůže, ale naopak může pomoci přilákat mladé lidi zpět nebo je u nás udržet jinými metodami. Tou jednou je bydlení. Město Mariánské Lázně jako takové nemá příliš mnoho nájemních bytů, které by mohlo dávat k dispozici mladým rodinám s dětmi. Ta problematika má daleko hlubší kořeny a museli bychom se vrátit zpět do minulosti. Po revoluci totiž tehdejší vedení města rozhodlo, že bytový fond, který byl ve vlastnictví města, rozprodá,“ upozorňuje a má to tehdejšímu vedení za zlé.

Mariánské Lázně.
ANKETA: Jaké jsou podle vás nejlepší kroky k udržení mladých lidí ve městě?

„A to protože bytový fond je v tuto chvíli spíše žádný než nějaký. To je tedy jedna rovina a my bychom se chtěli dát tou cestou, abychom mladým lidem byty nabídnout mohli. Například pracujeme na projektové dokumentaci jednoho velkého objektu v Mariánských Lázních, a tím je Taormina. Jak Mariánskolázeňáci znají, kdysi to bylo detašované pracoviště Nemocnice Mariánské Lázně. Je to ale velký objekt, který je velmi dobře dispozičně řešen tak, aby z něho mohly vzniknout právě byty, a z objektu se tak stal bytový dům,“ vysvětluje.

Mariánské Lázně, ilustrační foto.
ANKETA: Jaké by bylo nejlepší nové bydlení v Mariánských Lázních

Kompletní projektová dokumentace by měla být podle starostových slov hotová do března příštího roku. „Na novém vedení města bude záležet, ať už tam budeme sedět my, nebo někdo jiný, zda tuto projektovou dokumentaci utopí, nebo zda zažádá o dotaci a dotáhne projekt do konce,“ popisuje.

Jak říká, další možností, jak si udržet mladé lidi ve městě, je zajištění kvalitního základního školství. „Středoškolské vzdělávání je v gesci kraje, takže to je něco jiného, ale základní vzdělávání je na nás a my soustavně pracujeme na tom, aby se děti na základkách u nás cítily dobře a vzdělávaly se kvalitně. Aprobace kantorů je na vysoké úrovni a na nás je, aby vybavení učeben odpovídalo dnešním standardům. My jsme v tomto volebním období rekonstruovali dvě základní školy. Dělali jsme multifunkční učebnu na základní škole v Hamrníkách a Úšovicích. Chceme ale pokračovat dál. V následujícím volebním období plánujeme velký projekt za zhruba 30 milionů korun, a to na Základní škole Jih. Tam budeme například řešit bezbariérovost, nové učebny a pokračovat budeme i ve dvou zmiňovaných školách,“ uvádí. Řešit se bude i navyšování kapacit ve školních družinách. „Víme, že je poptávka vysoká, my se tomu chceme přizpůsobit. I na tento aspekt se tedy chceme zaměřit, abychom si mohli říci, že co se týče rodin s dětmi, tak pracujeme na tom, aby měly jak střechu nad hlavou, tak i vzdělání, které si zaslouží, a tím rodičům ulevili v co největší míře,“ uzavírá Kalina.

Více o volbách v okrese Cheb najdete zde

Taormina, která kdysi sloužila mariánskolázeňské nemocnici a nyní chátrá, by měla podle původních záměrů města projít velkou obnovou.
Taormina v Mariánských Lázních by měla sloužit rodinám s dětmi