Konec roku a začátek nového je ideální čas na návštěvy blízkých i milovaných míst. V tomto čase také za rodinou i za svým oblíbeným městem zavítala do Chebu známá dramaturgyně Lidmila Kraváková – toho času z Prostějova. Žádost Deníku o rozhovor neodmítla.

Vzpomínám, že jsem vás zpovídal do rozhovoru pro Deník ještě na sklonku roku 2003. Tehdy jste v Chebu opouštěla spolek herců a výtvarníků studio Krystal. Za jak dlouho pak začaly vaše kumštýřské kroky směřovat jinam?

Krystal? To už je hodně dávno. Byl to pokus o autorské divadlo. Vzniklo tu asi šest, sedm her. Nejraději vzpomínám na Johanku z Vildštejna. Patrony této této inscenace byli Zdeněk Troška a Kája Saudek. Bylo to fajn, s Krystalem, kde jsem pochopila, že divadlo se dá dělat s nadšením kdekoli a kdykoli, jenom ne s kýmkoli. Trvalo to čtyři roky a všechno skončilo, když jsem musela odjet do Prostějova za nemocným otcem a zůstat s ním. Zemřel tiše teprve před rokem v požehnaném věku devadesáti let.

Připomenete, jak dlouho jste před tímto obdobím působila v chebském divadle?

Po bezmála třiceti letech ve velikém zlínském divadle jsem požádala o angažmá na druhém konci republiky, zde v Chebu, a působila jsem tu jako dramaturgyně od roku 1999 dvě a půl sezony. Zaujali mě zdejší herci a mladý režisér, vzdělaný, inteligentní a talentovaný Braňo Mazúch, který se k největšímu uměleckému výsledku vzepjal inscenací Dorstova Merlina.

Navštěvujete rodinu v Chebu často?

To bych musela mít helikoptéru i s pilotem. Cesta autobusem z Prostějova s dvěma přestupy sem trvá osm hodin. Auto mít nemohu, protože jsem nesvedla uřídit ani malý motocykl. Dobré jsou mobilní telefony, člověk má pocit, že je se svými dětmi pořád na stejném místě.

Pozorujete nějaké změny v Chebu? I co se celkové atmosféry týče?

V onom devětadevadesátém roce jsem byla Chebem vpravdě omráčená, především historickým jádrem, vlnivými uličkami, tajemnými zákoutími, dvorky a velebným hradem nad Ohří, kde jsem myslela na Shakespeara…

Fascinovaly mě kláštery, hlavně pak náměstíčko mezi Františkánským kostelíkem a kostelem svaté Kláry, s Ukřižovaným, kterému se z hlavy smekl trnový věnec a mně se zdálo, že se pousmál. Majestátní kostel svatého Mikuláše můj úžas dovršil. Chebské náměstí žilo, byl to živoucí střed města, vnímala jsem to žilobití a byla jsem na tomto střípku země chvíli šťastná. Teď, po letech, jsem zaregistrovala pár změn. Vyrostla tu nová obchodní centra, možná na úkor toho živoucího náměstí, cvrkotu a lidského hemžení. Ale i tak, přiznávám se, zůstal Cheb mou srdeční záležitostí, stejně jako další tři města města, kde se mi podařilo zakoušet pocit domova.

Prozradíte, na co se do našeho regionu vlastně nejvíce těšíte?

Jistěže na dceru Irenku, zetě Honzu a jeho rodinu, protože jinde už žádné příbuzné nemám. A také trošku na Západočeské divadlo, kterému bylo loni padesát let a jemuž přeji do další padesátky všechno nejlepší. Mezi svátky jsem tam viděla pěkné představení Od praotce k tatíčkovi. Co se v divadle děje, sleduji pečlivě z měsíčních programů. Současný repertoár mi připadá zajímavý, v některých případech originální, a to u regionálních divadel není častý jev.

Jste také ve svém současném působišti aktivně činná v umělecké profesi?

V Prostějově je sice krásný divadelní dům, Kotěrova stavba z roku 1905, ale není tam profesionální divadlo. Hotová představení se dovážejí a spolupracovat s takovou institucí při jejich výběru mě nebaví. Na založení vlastního studia jsem už stará.

Popřejete něco čtenářům Chebského deníku do roku 2012?

Jen všechno dobré, samozřejmě!