Otázka pro Simonu Hámkovou z Muzea Cheb:

V chebském muzeu připravujete ojedinělou výstavu dárkových předmětů z období socialismu. Přiblížíte její zaměření?

Muzeum Mitterteich ve spolupráci s Muzeem Cheb připravilo na závěr roku 2011 společnou výstavu tematicky zaměřenou na užitkové a dekorativní předměty sloužící k propagandistickým účelům v bývalých socialistických státech východního bloku. Ke zhlédnutí zde budou fascinující porcelánové, keramické či skleněné exponáty z bývalé NDR, ČSSR a Jugoslávie. Soudruzi se k nám vrací, tentokráte však pouze pod glazurou, aby nám připomněli jednu z nepřehlédnutelných etap vývoje evropského účelového designu.Výstava předmětů potrvá od 24. listopadu do 18. prosince 2011.