Velký barokní kostel vesničky Neualbenreuth, sousedící pěším a cyklistickým hraničním přechodem ve Starém Hroznatově s Chebem, hostí v pondělí 9. července mimořádný koncert mezinárodního Festivalu uprostřed Evropy. Světoznámý stopadesátičlenný chlapecký sbor Tölzer Knabenchor z Bavorska zde v doprovodu houslí a varhan přednese všech šest motet Johanna Sebastina Bacha, která patří ke géniově nejkrásnějším i nejnáročnějším sborovým dílům.
Chlapecký sbor byl založen v bavorských lázních Bad Tölz v roce 1956 dirigentem a pedagogem Gerhardem Schmidtem-Gadenem, dnes sedmdesátiletým. Ten osobně povede i koncert v Neualbenreuthu. V jediném chlapeckém sboru, který není spojen s internátem, ale zkouší a pracuje ve vlastním mnichovském studiu, zpívají hoši z regionu Mnichova. Výuka, která zahrnuje jak sborový, tak sólový zpěv a perfektní pěveckou techniku, začíná v šesti letech, trvá čtyři roky a dává důraz i na celkovou výchovu směrem k disciplíně a kreativitě. Toto důkladné školení je často přivede ke studiu zpěvu a následné úspěšné dráze jako sólových pěvců.

Těžištěm repertoáru sboru je církevní hudba barokní doby a vídeňská klasika. Členové sboru jsou často zváni na sólové role v operách, například do rolí tří chlapců v Mozartově Kouzelné flétně. Koncertní turné zavedla Tölzer Knabenchor do všech evropských zemí, Japonska, Číny, Izraele a do USA. Sbor dirigovali osobnosti jako Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Sir Georg Solti, Zubin Mehta, Daniel Barenboim nebo John Eliot Gardiner.
Sbormistr a dirigent Gerhard Schmidt-Gaden spolupracoval 25 let úzce se skladatelem Carlem Orffem a působil na Orffovu institutu v Salcburku, na tamním hudebním institutu Mozarteum i jako sbormistr v milánské La Scale. V roce 1983 mu byl udělen německý Kříž za zásluhy, v roce 1994 bavorský Řád za zásluhy a v roce 2000 mu rakouský prezident udělil titul profesora.

Sbor v Neualbenreuthu doprovodí mladý varhaník Robert Schröter, absolvent prestižní akademie Schola Cantorum Basiliensis.
Chrám svatého Vavřince v Neualbenreuthu z poloviny 18. století má pozoruhodnou původní malovanou zdánlivou architekturu oltáře. Zdobený erb Chebu zde symbolizuje historickou příslušnost vesničky k nedalekému, dnes českému městu.
Výjimečný koncert v Neualbenreuthu začne v 19.30 hodin