Představily se děti z chebské základní umělecké školy s pohádkou, pak podle scénáře Stanislava Macka vystoupil Pavel Marek a Radmila Urbanová se zajímavě zpracovanými dopisy Boženy Němcové. „Kromě toho si mohli účastníci ověřit své znalosti z četby Babičky - vyplňovali malý test, k dispozici byla díla B. Němcové z fondu knihovny,“ uvedla vedoucí chebské knihovny Marie Mudrová. Také se promítaly ukázky ze dvou filmových zpracování Babičky. „Doplňkový program nabídl listování v kronikách knihovny - od roku 1946 do současnosti a noční prohlídku knihovny,“ dodala.