Slavnostní vernisáží byla v Chebu v galerii G4 zahájena vernisáž fotografií Josefa Mouchy. Úvodního slova se ujal ředitel galerie Zbyněk Illek. Autor inicioval a spolupořádal řadu kolektivních výstav, roku 1991 spoluzakládal galerii Pražský dům fotografie. Mimo jiné působil i jako odborný asistent v oboru fotožurnalistiky na Fakultě žurnalistiky University Karlovy, kterou v roce 1980 absolvoval. Od počátku roku 1993 působí jako fotograf ve svobodném povolání. Jeho výstava potrvá v Chebu až do 2. května.