Klidové zóny, více šatních skříněk, možnost pohybu na vozíku. To je jen krátký výčet toho, jaké novinky by lidé přivítali v chebské městské knihovně. Ale i vedení a pracovníci knihovny vědí, že zajímavých námětů mají lidé hodně, a proto by je chtěli znát.

„Koncept nové knihovny v Chebu, který nedávno zabodoval v soutěži Stavby Karlovarského kraje v sekci projektů, se právě zpracovává do konkrétnější podoby," uvedla ředitelka Městské knihovny v Chebu Martina Kuželová. V té souvislosti nyní proto oslovují také veřejnost: Co lidé postrádají? Co by v nové knihovně rádi viděli? Odpovědi na tyto otázky knihovníky zajímají.

„Novou knihovnou myslíme stávající hlavní budovu dosud zatíženou sklady ve třech patrech, která se má vhodně skloubit s novou přístavbou. Po sloučení všech našich oddělení na jednu adresu bychom pak mohli objekt takzvané malé knihovny opustit," popisovala ředitelka.

„Co víme, že určitě potřebujeme? Aby byla naše knihovna bezbariérová, abychom mohli také v půjčovně pro dospělé nabízet co nejvíce knih ve volném výběru, abychom tu měli víceúčelový sál, nápaditě řešené oddělení pro děti, snadno dostupnou čítárnu novin a časopisů, přívětivou studovnu, možnost občerstvit se a tak podobně. V neposlední řadě by knihovna měla lákat k návštěvě i mnohé nečtenáře vybrat si některou z akcí v sále, posedět u počítačů, na zahradě, nahlédnout do půjčoven," řekla pro příklad.

Čtenáři by podle Martiny Kuželové v knihovně uvítali také klidové zóny, více šatních skříněk, možnost pohybu na vozíku, s chodítky či kočárky, přebalovací pult, zázemí pro klubovou činnost. Jak podotkla, rádi poznají i různé vychytávky, které čtenáře jinde zaujaly.