V sadech se nachází také pomník 97. pěší divize americké armády i náhrobní kámen Angeluse Pfeffera. Tyto artefakty tak získaly důstojnější okolí. Projekt z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad vyšel na více než 9 milionů korun. Vykáceno zde bylo několik stromů, které však byly nahrazeny.