Otázka pro Simonu Hámkovou z Muzea Cheb:

Vaše muzeum přichystalo soutěž pro děti. Můžete přiblížit, jaké jsou její podmínky?

Jako každý rok, vyhlašuje i letos Muzeum Cheb tradiční předvánoční výtvarnou soutěž pro děti, tentokrát na téma Chebský betlém. Jednotlivci i třídní kolektivy mohou betlém nakreslit, namalovat či vyrobit z libovolných materiálů a ve dnech 28. - 30. listopadu 2011 přinést do muzea, kde budou jejich práce vystaveny. O vítězi soutěže pak rozhodnou svými hlasy návštěvníci muzea. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 15. prosince 2011 ve Valdštejnské obrazárně.