V lázních se uskuteční velice zajímavý koncert. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že se koná ve spolupráci sese SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR).Na flétny se představí Lucie Hudcová a Martin David. Dirigentem bude Michael Roháč.

Symfonický koncert se uskuteční již tento pátek, 9. října 2009. Začátek je naplánovaná na19.30 hodin ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních.

Martin David se narodil 29. ledna 1992 ve Dvoře Králové nad Labem. Nejprve hrál na klavír podle sluchu. V šesté třídě nastoupil do školy Jaroslava Ježka v Praze, kde se začal učit brailovo písmo, hře na kytaru a příčnou flétnu. Během krátkého času se u Martina projevilo značné hudební nadání a s úspěchem byl přijat na Konzervatoř Jana Deyla a střední školu pro zrakově postižené v Praze. Nyní je ve třetím ročníku školy, studuje flétnu ve třídě Mgr. Magdalény Hegerové a připravuje se na Mezinárodní soutěž talentovaných zrakově postižených umělců a skladatelů.


Lucie Hudcová se narodila 28. 9. 1988 v Praze.Od 9-ti let navštěvovala Školu Jaroslava Ježka pro nevidomé a slabozraké děti.V první třídě se začala učit hrát klavír a od šesté na příčnou flétnu. Hudba ji odjakživa těší a dává jí přednost před ostatními činnostmi. V roce 2004 začala studovat na Konzervatoři Jana Deyla flétnu ve třídě Mgr. Magdalény Hegerové. V době studií se zúčastnila soutěží zrakově postižených mladých umělců, získala 2.místo na poslední konané soutěži Bílé hole. Vloni úspěšně odmaturovala a připravuje se na Mezinárodní soutěž talentovaných zrakově postižených interpretů a skladatelů. Také vykazuje výborné výsledky ve hře na klavír.