Psal se rok 1459 a v Chebu panoval nebývalý ruch. Nešlo o válečná tažení ani jiné pohromy, jak se stávalo velmi často předtím i potom, tentokrát šlo o události veskrze kladné.

Kolem Velikonoc se město stalo svědkem významného sněmu českého krále Jiřího z Poděbrad a německých knížat, západních sousedů českého království. Jednání vyústila v uzavření přátelství 'na věčné časy' a zabezpečila na západní hranici země klid a mír.

Na svatého Martina téhož roku pak toto přátelství zpečetil sňatek dcery českého krále se synem saského vévody Friedricha II. Dějištěm této radostné události se opět stal Cheb a svědectví městských účetních knih nám dnes až překvapivě plasticky představuje město jako pozorného a štědrého hostitele.

„Všechny, kteří se chtějí dovědět více, zve chebské muzeum na dnes, čtvrtek 20. října od 17 hodin do Valdštejnské obrazárny muzea,” zve Iva Votroubková z Muzea Cheb.

Uskuteční se zde totiž přednáška s názvem Cheb roku 1459 aneb Město jevištěm velkolepých slavností. O tématu promluví Hana Knetlová, odborná pracovnice Státního okresního archivu Cheb.