Otázka pro Petra Horkého, místostarostu Mariánských Lázní

Navštívil jste Benefiční koncert ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jaký ve vás tato akce zanechala pocit?

Koncert se vydařil a ještě více jsem se zamyslel nad nutností pomoci druhým a také nad důležitostí zdraví! Benefiční koncert ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně už je v Mariánských Lázních pravidelným předvánočním zastavením. Tato charitativní akce přispívá nejen k rozšíření informací o této převratné metodě léčení, ale součástí těchto koncertů je i sbírka ve prospěch nadace kostní dřeně. Snad nejvíc mě v programu koncertu zaujal Dětský pěvecký sbor Ptáčata. Podporuji takové charitativní projekty dlouhodobě a právě u příležitosti tohoto koncertu a nadcházejících Vánoc bych chtěl popřát nám všem hodně zdraví a pohody, abychom takovouto pomoc potřebovali co nejméně.