Otázka pro Simonu Hámkovou z chebského muzea:

Muzeum Cheb připravuje už 6. ročník cyklu přírodovědných a cestopisných přednášek nazvaný z Chebu křížem krážem. Na jaké přednášky se mohou návštěvníci těšit?

Nejbližší akcí bude přednáška docenta Víta Grulicha, CSc. Ten bude divákům vyprávět o životě na ostrově Réunion u Madagaskaru. Přednáška začne 14. listopadu v 17. 30 hodin ve Valdštejnské obrazárně. V závěsu za ní bude následovat referát Mgr. Petra Pokorného, Ph.Dr. Ten má pro návštěvníky připravenou přednášku s názvem Ostrovy zapomnění aneb převratné objevy v egyptské západní poušti. Začátek akce je 18. února od 17 hodin opět ve Valdštejnské obrazárně.