Čtvero ročních období. Takhle se jmenuje soubor symfonických básní Antonia Vivaldiho, ale já nemyslím tyto básně, ale to, co jsme opravdu v neděli 11. dubna 2010 zažili…

Jako každý měsíc pořádal Dům dětí a mládeže Sova Cheb pochod za pejsky do psího útulku v Hraničné pod vedením Radky Hurtové a její „pravé ruky“ pro všechny děti známého baviče Bédi . V tento na počasí vrtkavý den se nás sešlo dvanáct. Nejdříve nám cestou sněžilo, pak trochu zapršelo a nakonec zasvítilo sluníčko.

Do útulku jsme dorazili v pravé poledne. Překvapení, které pro nás připravila vedoucí útulku paní Maruška Lokingová s dcerou Dominikou bylo vidět už z dálky. Natěšení pejskové připraveni na vodítkách už nás vyhlíželi a těšili se na procházku, stejně jako všichni dnešní účastníci.

Tentokrát s námi vyrazila i paní Maruška s Domčou. Čtyřnohých kamarádů jsme měli sedm i s jak už říkáme „naší“ Hermionkou, která je v útulku jen dočasně – na hotelu - a čeká až si pro ni její páníček přijede. Na procházky s námi chodí pravidelně.

Po dlouhé procházce plné běhání, fotografování, rozuzlování zamotaných vodítek nám paní Maruška coby nejen „psí maminka“ ale také zkušený zálesák hravě rozdělala oheň a kdo ještě pejska neobšťastnil svým buřtíkem, mohl si ho opéci. Na koho buřtíky nezbyly, nepohrdl ani topinkou s kečupem či hořčicí. Nezůstalo jen u našich bříšek, ale dobrotami jsme obšťastnili i naše psí kamarády.

Do vandrovníčku přibylo staronové razítko, pak už jen pohlazení a fotografie s MAXIkrálíkem, bullteriérem Ašonkem a již pravidelná fotka pod nápisem Psí útulek.

Cestou zpátky zněly písně všech žánrů. U brány DDM Sova na nás čekaly natěšené maminky. Vzhledem k tomu, že akce a kroužky DDM Sova končí posledního května, naše osmé a poslední setkání se čtyřnohými kamarády se uskuteční v neděli 16. května 2010, opět sraz v deset hodin před DDM Sova - tak si datum poznačte do kalendáře :o))))), ale dřívější akce, na kterou přijměte srdečné pozvání je 1. ročník Voříškiády v Chebu, který se koná v neděli 2.5.2010.

Jan Bedřich