Tříkrálová sbírka, ačkoliv ještě neskončila, přinesla v Chebu rekord.

„Co bylo v letošním roce zcela mimořádné, bylo více než 100 tříkrálových koledníků – zpěváků, hudebníků, sbormistrů a dirigenta, kteří vystoupili zdarma na benefičním koncertě v kostele sv. Mikuláše ve prospěch Tříkrálové sbírky,“ vyjmenovala ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.

Na koncertě účinkoval Mládežnický dechový orchestr ze ZUŠ J. Jindřicha s dirigentem Jiřím Smitkem, pěvecký sbor Špalíček se sbormistryní Evou Kůrkovou a Chrámový sbor z Chebu se sbormistryní Helenou Müllerovou.

„Diváci si v téměř zaplněném kostele vyslechli díla B. Smetany, G. Verdiho, C. Orffa a G. Bizeta, která byla provedena tak mistrně, že někteří návštěvníci jej označili jako koncert roku,“ poznamenala Kolafová.

Farní charita Cheb, která každoročně sbírku pořádá, děkuje všem účinkujícím i návštěvníkům koncertu, i těm, kteří přispěli doma, na ulici, nebo v práci za jejich ochotu ´začít rok dobrým skutkem´, jak znělo motto letošní sbírky.

Rozpečetění a přepočítávání kasiček za asistence pracovníka finančního odboru Městského úřadu v Chebu se uskuteční v úterý 17. ledna. „Také jsem přispěla, i když jen malou částkou,“ poznamenala Chebanka Jana Slováková.