Produkce je denně od 7 hodin každou lichou hodinu. Ve 21 a 22 hodin je projekce s barevným osvětlením. Povoz bude ukončen 31. října ve 20 hodin. Stálou skladbou je Píseň pro fontánu od Petra Hapky.