K prvním historickým držitelům obce patří Boreš z Rýzmburku. Významným rodem, který vlastnil panství Kynžvart, byli pánové z Plavna. Ti si svůj majetek udrželi téměř po celé 15. století.

Od roku 1621 patřilo panství Metternichům, a to až do roku 1850, zámek Kynžvart dokonce do roku 1945. Ačkoliv ve Staré Vodě nikdy nebylo opevněné šlechtické sídlo, přesto byla významnou lokalitou, a to zejména svou polohou na staré obchodní cestě z Prahy do Chebu. Pro České království to byla velice důležitá komunikace, nazývaná Zlatá cesta. Jméno obce je pravděpodobně odvozeno od existence dnes už zaniklého vodního pramene.