Dramatický kroužek se rozhodne nastudovat anglický detektivní thriller Vražda na panství Haversham. Své rozhodnutí realizuje se záviděníhodným nadšením a nezáviděníhodnou neschopností. Hra bude k vidění 25. 6. od 10 hodin, Západočeské divadlo Cheb.