KDY: Kdykoli 
KDE: Luby 
ZA KOLIK: zdarma 

Přírodní památka Vysoký kámen, která je chráněna od roku 1964, se nachází mezi obcemi Luby a Kraslice. Rozloha chráněného území je asi 3 hektary. Důvodem ochrany je zachování geologicky a esteticky významného skalního útvaru, drobového kvarcitu s kamenným mořem, který je vzorovým příkladem kryogenního zvětrávání hornin, tedy zvětrávání mrznoucí vodou ve čtvrtohorách. Na vrcholu skalní věže je umístěna vyhlídka, ze které je výhled do krajiny Kraslicka i do sousedního Německa. Do roku 1995 bylo v této lokalitě pozorováno hnízdění výra velkého. V minulosti se tu potuloval rys ostrovid, a dokonce i medvěd brtník.