KDY: 2. října
KDE: Městská knihovna Cheb

Všem, dospělým i dětem, kteří přijdou do knihovny v barevně odpovídajícím oblečení, budou prominuty upomínky a sankce za výpůjčky nevrácené včas. Barvou dneška je v knihovně šedá.