KDY: Kdykoli 
KDE: Hazlov 
ZA KOLIK: zdarma

Přírodní rezervace Ztracený rybník byla vyhlášena roku 1997 o rozloze 11,5 ha. Její význam je v zachování biotopu přechodového rašeliniště a rašelinné smrčiny s výskytem mimořádně vzácných druhů rostlin. Nejblíže k rezervaci se dostanete, když v průjezdním místě Polenský les odbočíte lesní cestou severozápadně z trasy a asi po 600 metrech se dostanete k severní hranici rezervace. Přirozený vývoj biotopu se tu vyvíjel desítky let.