KDY: 2. září od 17 hodin
KDE: GAVU Cheb, galerijní kavárna
ZA KOLIK: 50 Kč, členové klubu zdarma

Přednáška představí Loosovu publicistickou činnost, hlavní myšlenky jeho architektury, jejich vzájemné rozpory, ale také Loosovy pokračovatele, jako byl Kurt Unger, Heinrich Kulka, dále jeho propagátory v českých zemích, jakými byli Jan Vaněk, Bohumil Markalous a Bořivoj Kriegerbeck, i nepřátele, mezi něž se řadil třeba Otto Wagner či Josef Gočár. V představení Loosovy architektury se přednáška zaměří na tzv. Raumplan, prostorové uspořádání moderního bydlení, jeho zdroje, mezi něž můžeme řadit klasické dispoziční schéma venkovského paláce, i na to, jak byl Loosův Raumplan rozvíjen a obohacován o další inovace v prostředí nejmladší generace vídeňských předválečných architektů, jako byl Fritz Reichl či Josef Frank.

 Přednáška se uskuteční tuto středu 2. září v 17.00 v galerijní kavárně. Na setkání s vámi se těší zaměstnanci Galerie výtvarného umění v Chebu.

 Vstupné na přednášku: 50 Kč / členové klubu zdarma. (GAVU Cheb)