Galerie výtvarného umění (GVU) v Chebu pořádá v úterý 3. dubna v kostele svaté Kláry na Františkánském náměstí velikonoční koncert – Labyrint světa a ráj srdce.
„Jedná se o varhanní improvizaci Petra Ebena na motivy proslulé stejnojmenné knihy jedné z největších osobností české a světové kultury Jana Ámose Komenského,“ lákala pracovnice GVU Venuše Hofrajtrová. Koncert se skládá ze čtrnácti skladeb, prostřídaných recitací vybraných pasáží z Komenského knihy.
Na varhany zahraje Irena Chřibková, titulární varhanice baziliky svatého Jakuba v Praze. Recitovat bude Martin Stropnický, umělecký šéf Divadla na Vinohradech. Koncert začíná v 19 hodin.