Výstava Zmizelé Chebsko, kterou dlouho dopředu avizovalo chebské muzeum, byla včera zahájena.
„Expozice dokumentuje proměny bývalého politického okresu Cheb po roce 1945, kdy plánované i neplánované osidlovací vlny nedokázaly nikdy na nově zabydlované Chebsko přivést více než polovinu původního stavu obyvatel,“ uvedla mluvčí muzea Denisa Morkesová.

Z původních 61 předválečných samostatných obcí bylo do roku 1980 úředně zrušeno 50 obcí. V počtu zůstalých jedenácti správních sídelních jednotek pak zmizel hrůzný fakt, že do roku 1990 bylo na Chebsku zcela zničeno či srovnáno se zemí přes 30 obcí a osad.
„Výstava se pokouší o doložení paměti tohoto regionu tak, abychom nevyvázáni z této paměti dokázali novým poutníkům po cestách zmizelého Chebska alespoň odpovědět,“ doplnila.

Autorem scénáře výstavy je archivář Jaromír Boháč, který dal dohromady muzejní exponáty. Lidé se tak mohou podívat jak na staré fotografie, taktaké na artefakty, které samy o sobě dokladují, jak to v bývalém politickém okrese Cheb vypadalo ve 20. století.
„Výstava potrvá do 7. října letošního roku. Připravilo ji muzeum v Chebu ve spolupráci se Společností Aloise Johna,“ upřesnila Morkesová.
„Realizaci celého projektu je finančně podpořena z grantových programů Česko - německého fondu budoucnosti a INTERREG IIIA. Přeshraničním partnerem projektu je Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu.“

„Myslím, že se určitě v létě zajdu do muzea podívat,“ uvedla Chebanka Jana Švecová. „Budu mít dovolenou a většinou s rodinou cestujeme po historických památkách,“ přiblížila. „Letos ukážu dětem, jak vypadalo Chebsko dlouho před tím, než se narodily. Nevím, jestli je to obvyklé v jiných rodinách, ale moje děti se mnou rády navštěvují podobná místa. Tahle výstava určitě sehraje velkou roli v jejich vnímání nedávné historie,“ doplnila.