Právě tato františkolázeňská rodačka a zasloužilá pomocnice místního muzea upozornila své kolegy na zmínku v městské kronice, na jejímž základě se obrazu podařilo navrátit nejen jeho původní rám, ale i šanci na nový život.

„Portrét císaře dlouhá léta ležel poškozen a bez rámu mezi pomocným materiálem muzea na hradě Seeberg, až byl koncem roku 2014 zrestaurován a umístěn v muzejní badatelně. Zde jej také odhalila dr. Zischka, jež upozornila na záznam v kronice, hovořící o portrétu císaře Františka Josefa I., olejomalbě v širokém zlatém rámu, který roku 1869 věnoval městu lékař dr. Friedrich Boschan,“ sdělil historik františkolázeňského muzea Štěpán Karel Odstrčil. „Také díky tomu se muzejní restaurátorce Mgr. Lucii Kališové podařilo nalézt původní rám, který musel být rovněž náročně renovován,“ podotkl.

Po zkompletování, ke kterému došlo letos v červenci, rozhodlo vedení muzea o zpřístupnění obnoveného uměleckého díla veřejnosti a jeho vystavení ve schodišti muzejní budovy, jež byla roku 1908 postavena jako jubilejní hasičský lázeňský dům císaře Františka Josefa I.

„Díky předpokládané dataci 1869 se tak podařilo dohledat pravděpodobný původ díla, které zjevně pochází z okruhu vídeňského malíře Franze Russe staršího, narozeného roku 1817 v Čechách. Tento předpoklad se opírá o několik podobných a jeden téměř shodný obraz nalezený v uměleckých sbírkách Dolního Rakouska. Zda jde o dílo z téže dílny, či zdařilou kopii, potvrdí až očekávaný kunsthistorický posudek,“ říká Štěpán Karel Odstrčil. Jde tedy s největší pravděpodobností o zmíněný dar františkolázeňského lékaře dr. Boschana, o kterém hovořila kronika. Podle Štěpána Karla Odstrčila totiž není příliš pravděpodobné, aby se ve Františkových Lázních nacházelo více takto monumentálních obrazů z téže doby.

Židovský hřbitov v Drmoulu
V Drmoulu bude vznikat model židovské synagogy